Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

22:08

March 14 2017

08:40

February 03 2016

04:46

July 13 2015

07:00

July 16 2013

emisza
20:23
Reposted fromcouples couples viamefir mefir
emisza
20:17
1276 b300
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viamefir mefir
emisza
20:14
Uwielbiam facetów, którzy mają twardy, męski głos, pociągające perfumy i szacunek do swojej matki, tak mocny, że za nic w świecie nie pozwoliliby jej skrzywdzić.
— aggape
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir

July 13 2013

emisza
17:51
7193 b7c4
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaampajewska ampajewska

July 07 2013

emisza
19:25

July 01 2013

emisza
16:23
4485 72a5 500
Reposted fromserio serio viavstane vstane
emisza
16:16
2443 4cdb 500
Reposted fromnegation negation viapapieroski papieroski

June 30 2013

emisza
11:06
7890 0a28 500
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viaKiro Kiro
emisza
11:06
8684 55fd
Reposted fromcoexie coexie viaKiro Kiro
emisza
11:01
emisza
10:59
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
emisza
10:59
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara - Alicja
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
10:55

June 29 2013

emisza
19:40
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure viamefir mefir

June 19 2013

emisza
18:41
Kobiety płaczą i czasami wychodzi im to na zdrowie. Popłaczą i idą dalej.
— Lekarze
Reposted fromamarantowa amarantowa viamefir mefir
emisza
18:39
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl